منو

اوراق ‌بهادار اسلامی(صکوک)

 

صکوک،اوراق‌بهادار اسلامی است که با درگیر کردن یک دارایی فیزیکی مشخص و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه  منطبق با قانون شریعت اسلامانتشار می‌یابد. صکوک به عنوان اوراق‌بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي‌شود کهبايد خود داراي ارزش باشد و نمي‌تواند براساس فعاليت‌هاي سفته‌بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت‌هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت مي‌گيرند، سودآوري داشته باشد. صکوک، منابع مالي را با پشتوانۀ ترازنامه و دارايي‌هاي فيزيکي شرکت‌هاي خاص جذب مي‌کنند.

«سازمان حسابرسي و بازرسي نهادهاي مالي اسلامي» انواع مختلفی برای صكوك ارائه داده است:

1.  sukuk.jpgصكوك اجاره،

2.  صكوك مرابحه،

3.  صكوك استصناع،

4.  صكوك مالكيت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود،

5.  صكوك مالكيت منافع دارایی‌های موجود،

6.  صكوك مالكيت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود،

7.  صكوك سلم،

8.  صکوک مضاربه،

    9.صکوک نماینده سرمایه‌گذاری،

   10.صكوك مزارعه،

   11.صكوك مساقات،

   12.صکوک ارائه خدمات،

   13.صکوک حق‌الامتیاز،

   14.صکوک قرض‌الحسنه.

از بین صکوک فوق‌الذکر در شرایط حاضر تنها استفاده از صکوک اجاره و مرابحه در بازار سرمایه ایران معمول است. هم‌چنین دستورالعمل انتشار صکوک قرض‌الحسنه نهایی شده و به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار رسیده است و متقاضیان می‌توانند از این ابزار جهت تأمین‌مالی استفاده نمایند. استفاده از سایر صکوک نیز به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق‌بهادار رسیده است. دستورالعمل انتشار صکوک استصناع نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و برای شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قابل استفاده می‌باشد.

شرکت تأمین‌سرمایه آرمان رسالت خود می‌بیند از ابزارهای مالی اسلامی به‌طور گسترده در جهت تأمین مالی مشتریان خود استفاده نماید و تلاش این مجموعه در راستای کمک به نهادهای قانونی ذی‌ربط در جهت تسریع تصویب دستورالعمل‌های سایر ابزارهای مالی اسلامی به منظور رفع نیازهای مالی مشتریان خود خواهد بود.


 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه آرمان میباشد. 1391